Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami

od 0.40 zł/m2 w tym księgowość

 • reprezentowanie ogółu właścicieli w sprawach dotyczących wspólnoty przed organami administracji rządowej i samorządowej, przed sądami a także w stosunkach pomiędzy właścicielami
 • prowadzenie i aktualizacja wykazu właścicieli lokali oraz weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości
 • opracowywanie i opiniowanie zawieranych umów
 • zawieranie, egzekwowanie i rozwiązywanie umów z dostawcami mediów do budynku oraz odbiorcami ścieków i śmieci
 • zawieranie umowy na ubezpieczenie budynku
 • wyszukiwanie kontrahentów świadczących usługi na rzecz wspólnoty, potencjalnych najemców powierzchni wspólnych nieruchomości, negocjowanie cen warunków zawieranych umów
 • opracowywanie uchwał, w tym statutu wspólnoty i regulaminów, corocznych planów gospodarczych
 • przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • windykacja należności
 • inwestowanie zgromadzonych środków pieniężnych w różne instrumenty finansowe (tj. lokaty, obligacje itp.)
 • długofalowe planowanie, organizowanie, wykonywanie i nadzorowanie zadań inwestycyjnych.
 • nadzór i zapewnienie odpowiedniej czystości i porządku na terenie nieruchomości
 • utrzymywanie stałego, kontaktu z przedstawicielami policji, straży miejskiej oraz straży pożarnej
 • zaopatrywanie w rzeczy i materiały potrzebne do bieżącej eksploatacji
 • prowadzenie korespondencji dotyczącej nieruchomości wspólnej
 • prowadzenie książki korespondencji
 • założenie i prowadzenie teczek właścicieli lokali
 • prowadzenie ewidencji właścicieli, udziałów oraz liczby osób przebywających w lokalu
 • odczyt i prowadzenie ewidencji stanu / wskazań głównych i indywidualnych urządzeń pomiarowych w nieruchomości (tj. wodomierze zimnej i ciepłej wody,
 • ciepłomierze, liczniki energii elektrycznej, gazu)
 • sporządzanie, dla ubezpieczyciela, protokołów z zalań i powstania innych szkód w celu uzyskania odszkodowania
 • prowadzenie innych bieżących spraw związanych z nieruchomością
 • łatwy kontakt z administratorem (telefon komórkowy, poczta elektroniczna, faks)
 • opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych w przypadku gdy nie są pokrywane przez właścicieli lokali

Dane Kontaktowe

Masz pytania? Zadzwoń,
fachowo doradzimy oraz
dopasujemy ofertę do
Twoich potrzeb.

ul. Człuchowska 68a lok. U1
01-360 Warszawa
tel. 22 612 14 50
kom. 500 521 537
e-mail: biuro@administracjawspolnot.pl

Formularz kontaktowy

Proszę wpisać Imię i Nazwisko.
Proszę wpisać Email.
Proszę wpisać Temat.
Proszę wpisać Wiadomość.