Obsługa Techniczna Nieruchomości

 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Prawa budowlanego
 • zlecanie kontroli technicznej, okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne oraz nadzór nad ich przebiegiem
 • zlecanie i kontrola bieżącej konserwacji, napraw i drobnych remontów budynku
 • prowadzenie rejestru zgłoszonych awarii, usterek, uwag
 • nadzór nad usuwaniem awarii i ich skutków
 • egzekwowanie prawidłowego wykonania umów-zleceń na prace konserwacyjne, naprawcze, remontowe i modernizacyjne
 • przedstawienie planu remontów niezbędnych do wykonania w okresach rocznych i wieloletnich
 • przygotowanie zakresu robót do wykonania wraz z określeniem zastosowanej technologii
 • przygotowanie kosztorysów inwestorskich oraz tzw. "kosztorysów ślepych"
 • organizowanie konkursów ofert lub przetargów na wykonanie prac konserwacyjnych, remontowych, modernizacyjnych lub inwestycyjnych
 • zapewnienie nadzoru nad wykonywanymi pracami przez inspektorów właściwych branż (budowlanej, sanitarnej, elektrycznej)
 • rozliczanie wykonanych prac (sporządzanie przejściowych i końcowych protokołów odbioru, weryfikacja kosztorysów powykonawczych)

Dane Kontaktowe

Masz pytania? Zadzwoń,
fachowo doradzimy oraz
dopasujemy ofertę do
Twoich potrzeb.

ul. Człuchowska 68a lok. U1
01-360 Warszawa
tel. 22 612 14 50
kom. 500 521 537
e-mail: biuro@administracjawspolnot.pl

Formularz kontaktowy

Proszę wpisać Imię i Nazwisko.
Proszę wpisać Email.
Proszę wpisać Temat.
Proszę wpisać Wiadomość.